dissabte, 16 de febrer del 2008

REVETLLA DEL SARDANISTA A SABADELL


La revetlla va començar amb un
concert en el que l'orquestra Sel-
vatana va fer les delicies del pú-
blic assistent.AMICS PER SEMPRE i a sopar.

Sopant i brindant amb uns bons amics.Abans de començar el ball,
l'orquestra Selvatana ens
va obsequiar amb una sar-
dana que els assistens van
ballar fent una rotllana de
germanor.I desprès, ball fins a les tantes....
de la matinada.
Related Posts with Thumbnails